Reference

Individualni projekti

V segmentu individualnih projektov izdelamo veliko energetskih bilanc tako za novogradnje, kot za energetske sanacije objektov.

Pri individualnih objektih je zelo pomembno tesno sodelovanje v vseh fazah gradnje ter nadzor pri izvedbi in vgradnji predvidenih materialov.

Po metodologiji PHPP smo izdelali že več kot 300 energetskih bilanc za individualne objekte ter potrebne dokumentacije za pridobitev sredstev v skladu z razpisom za sredstva s strani Ekosklada.

Nekej referenc si lahko pogledate na teh povezavah:

Večji projekti

Sodelovanje pri večjih projektih nam je še posebej v izziv, saj delo zahteva vsklajeno delovanje in koordinacijo vseh vpletenih strani. Seveda se pri večjih objektih s pametnim pristopom že v fazi izdelave projekta prihrani  največ energije in je s tem energetska bilanca najbolj optimalna.

Nekaj referenc:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.