Projekt: Športna dvorana v Postojni

Projekt: Športna dvorana v Postojni

Projekt: Športna dvorana v Postojni
Investitor:
 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Tržaška 36, 6230 Postojna

Povzetek iz projektne naloge investitorja:

Objekt v največji možni meri izkorišča danosti lokacije. Zahteve naročnika pri načrtovanju nove športne dvorane:

1. Oblikovati energijsko varčno in sodobno športno dvorano, pri kateri poraba energije za ogrevanje ne sme presegati 35kWh/m2. Dvorana bo primarno služila za potrebe športne vzgoje dijakov SGLŠ. V popoldanskem času bo objekt služil tudi zunanjim uporabnikom  (košarka, odbojka, rokomet, badminton, ples, fitnes, pilates, plezanje itd.)

2. Oblikovati telovadnico s tremi vadbenimi prostori, ki jih je mogoče po potrebi združiti v enoten prostor za potrebe organizacije košarkaških tekem na nivoju 1B članske državne lige, za kar je potrebno zagotoviti tribune za skupno 500 gledalcev.
Poleg treh vadbenih prostorov je potrebno oblikovati še del dvorane za plezalno steno, ki jo je od ostalih delov telovadnice mogoče predeliti s pregradno steno. Višina plezalne stene mora omogočati organizacijo evropskih tekmovanj v plezanju. Poleg osnovne dvorane je potrebno zagotoviti še manjši dvorani za fitnes in plesno dvorano.

Objekt bo izveden v nizkoenrgijskem standardu.

postojna