Projekt hiša Sonček

Projekt hiša Sonček

Projekt Hiša Sonček – 12 stanovanjskih enot – Ljubljana
Investitor:
 JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL, Viničarjeva ulica, Ljubljana

Pri razvoju projekta stanovanjske stavbe poimenovane Hiša Sonček, ki bo namenjena stanovanjski skupnosti obolelih za cerebralno paralizo je bila želja po čimboljši energetski učinkovitosti objekta in čim nižjih obratovalnih stroških. Stavba je dvonadstropna, v vsakem nadstropju je po eno stanovanje s šestimi ležišči. Stanovanje v zgornjem nadstropju ima direkten nivojski dostop z Vinčarjeve ceste, drugo stanovanje, ki je nadstropje niže, je dostopno s pomočjo dvigala in stopnic. Stanovanje v nižjem nadstropju ima možen direkten dostop na vrt iz bivalnega prostora. Iz avle v spodnjem nadstropju sta dostopni shrambi in strojnica, možen je tudi direkten dostop na vrt za stanovalce zgornjega stanovanja. Način bivanja, ki izvira iz potreb uporabnikov, bi namreč terjal precejšnje dodatne spremembe posameznih stanovanj, ki jih sedaj uporabljajo.

Objekt je energetsko zasnovan na pasivnem standardu.

soncek