Izvedenih objektov

 Izvedenih objektov – nedokončanih (III. ali IV. GR FAZA)
Precej investitorjev kupi objekt, ki je zgrajen do III. ali IV. gradbene faze in želi objekt kar se da energetsko učinkovito zaključiti. Pri takih primerih si ogledamo objekta in naredimo energetsko analizo obstoječega stanja. Posebno pozornost posvetimo morebitnim konstrkcijskim izvedbam, ki povzročajo toplotne mostove. Vse to vkomponiramo v energetsko analizo in predstavimo investitorju opcije, ki so na voljo za energetsko optimalno bilanco. Pri takšnih »sanacija« je seveda potrebno imeti v mislih tudi ekonomski vidik in vedno upoštevat idobo amortizacije posameznega ukrepa, ki je predlagan.

V sklopu analize se predlaga tudi morebitna zasnova prezračevalnega sistema in energetike, ker je vedno potrebno tudi optimizirati ta segment, saj je zaradi energetske optimizacije projektna rešitev strojnih inštalacij vedno predimenzionirana.

Cilje celotnega postopka je, da dosežemo boljšo energetsko učinkovitost objekta, zmanjšamo obratovalne stroške in povečamo kvaliteto bivanja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.