Energetska bilanca PURES 2010

Izdelava energetskih izračunov v skladu s PURES 2010

raba.energije

Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010

Novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES, Ur. l. RS, št. 52/10, ki je stopil v veljavo 1. julija 2010, bo pomembno vplival na objekte, ki se bodo prenavljali in gradili v prihodnje, saj določa ostre kriterije za toplotno zaščito in obvezen delež obnovljivih virov energije v novih objektih. Pravilnik je bil sprejet na osnovi zahtev, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, katere cilj je zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in doseganje ciljev Kjotskega protokola (8% zmanjšanje emisij do leta 2012).

Omenjena direktiva državam članicam nalaga, da v svojem pravnem redu uredijo izračun energetske učinkovitosti stavb, določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb in večjih obstoječih stavb v primeru večjih prenov, izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe z energijo za večje nove stavbe (nad 1.000 m2), energetsko certificiranje stavb ter redne preglede kotlov in klimatskih sistemov.

Celotno besedilo pravilnika je dosegljivo na: www.energetskabilanca.si/pures2010

Katere so pomembnejše zahteve PURESa?

  • 25 odstotkov energije moramo zagotoviti iz obnovljivih virov energije;
  •  toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, bo učinkovitejša (za stanovanjske stavbe mora biti U<0.28 W/m2K kar pomeni 10cm ali več izolacije na opečnem modularcu);
  •  v ogrevalnih sistemih z vodo je temperatura znižana s 70 oziroma 90 na 55 stopinj celzija;
  • določena je največja dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki se ne sme prekoračiti;
  • povprečna osvetljenost stavbe in uporaba svetil sta omejeni.

Ponujamo Vam in za Vas lahko izdelamo:

  • Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (elaborat URE)
  • Izkaz energijskih lastnosti stavbe
  • Energetsko izkaznico

Naročilo lahko podate prek spleta na tej povezavi:

Naročilo izračuna

Za vsa dodatna vprašanja in ponudbe smo vam na razpolago na:

energetskabilanca.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
M: 041 514-746
info@energetskabilanca.si

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.